Search
Close this search box.

Οι Εταίροι μας

Το έργο MATRIX υλοποιείται από μια ομάδα 7 οργανισμών – εταίρων από όλη την Ευρώπη.

Brainymotion AG – Γερμανία

Η brainymotion δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη να επιτύχουν μέσω της κατάρτισης και της δια βίου μάθησης. Στη μετά-Covid εποχή, όπου η ανταλλαγή πληροφοριών και η επικοινωνία έχει μετατοπιστεί ακόμη περισσότερο στις ψηφιακές πλατφόρμες, υποστηρίζουμε την ψηφιακή ένταξη και την ψηφιακή επάρκεια. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο ισότιμος ψηφιακός αλφαβητισμός είναι ο βασικός παράγοντας για την επίτευξη ίσων ευκαιριών και την ανάπτυξη των κοινωνιών μας με συλλογικό και βιώσιμο τρόπο. Η brainymotion αντιλαμβάνεται τον εαυτό της ως έναν πάροχο πρακτικών και καινοτόμων προγραμμάτων κατάρτισης για την απόκτηση πλήρων ή μερικών προσόντων όσον αφορά στην τυπική και άτυπη εκπαίδευση ενηλίκων και την ΕΕΚ.

ΚΜΟΠ - Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας - Ελλάδα

Το ΚΜΟΠ, με έτος ίδρυσης το 1977, είναι μία από τις παλαιότερες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα, με μεγάλη εμπειρία στην υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων μέσω της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και της υλοποίησης καινοτόμων κοινωνικών πρωτοβουλιών. Τα τελευταία χρόνια, η οργάνωση έχει αποκτήσει διεθνή παρουσία, δραστηριοποιούμενη σήμερα σε 7 χώρες. Στόχος της είναι να επιφέρει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία μέσω καινοτόμων παρεμβάσεων και σχεδιασμού αποτελεσματικών κοινωνικών πολιτικών.

 

Fundação de Ensino Profissional da Praia da Vitória - Πορτογαλία

Το Escola Profissional da Praia da Vitória είναι ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα που επιδιώκει την ιδιωτική εκπαίδευση προς το δημόσιο συμφέρον και ανήκει στην Fundação de Ensino Profissional da Praia da Vitória. Ως διαπιστευμένο ίδρυμα επαγγελματικής κατάρτισης, το EPPV επιδιώκει να συμβάλει στην ολοκληρωμένη κατάρτιση νεαρών επαγγελματιών, οι οποίοι αποτελούν τους μελλοντικούς τοπικούς και περιφερειακούς επαγγελματίες της περιοχής. Το EPPV προσφέρει διάφορα επίπεδα, από μαθήματα επιπέδου 4 (ισοδυναμία 12ης τάξης), κατάρτιση UFCD, και μαθήματα για ενήλικες στο πρόγραμμα κατάρτισης Reativar (ισοδυναμία 9ης ή 12ης τάξης). Όσον αφορά τους τομείς κατάρτισης, αυτοί είναι επίσης πολύ διαφορετικοί, με μαθήματα στους τομείς κατάρτισης Ξενοδοχείων και Εστιατορίων, Ηλεκτρισμού και Ενέργειας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού, Πληροφορικής, Οπτικοακουστικών Μέσων και Παραγωγής Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Γεωργικής και Ζωικής Παραγωγής και Φροντίδας Παιδιών. Οι σπουδαστές/ριες των μαθημάτων επιπέδου 4 είναι ηλικίας μεταξύ 15 και 20 ετών. Όσον αφορά στους ενήλικες, οι ηλικίες ποικίλλουν και κυμαίνονται μεταξύ 23 και 45 ετών. Επί του παρόντος, η σχολή μας έχει 196 σπουδαστές/ριες, 25 υπαλλήλους και 25 καθηγητές/ριες.

Fundatia pentru Promovarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii Brasov - Ρουμανία

Το Ίδρυμα για την Προώθηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων – FPIMM Brasov είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού και μη πολιτικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε το 1995 με τη συμβολή του Αναπτυξιακού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNDP), της Ρουμανικής Υπηρεσίας Ανάπτυξης και της Ένωσης Διευθυντών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Αποστολή μας είναι η προώθηση και υποστήριξη των ΜμΕ στο Brasov και σε άλλους νομούς με την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών επιχειρηματικής συμβουλευτικής και κατάρτισης, καθώς και με την υποστήριξη των τοπικών συμβουλίων για την εφαρμογή και υποστήριξη τοπικών προγραμμάτων κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης.

CSI Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας LTD - Κύπρος

Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (CSI) είναι ένας οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης που επικεντρώνεται στην προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας που μπορεί να επιφέρει θετικές αλλαγές σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. Η πεποίθηση του CSI είναι ότι οι τέσσερις πυλώνες της Κοινωνικής Αλληλεπίδρασης, της Εκπαίδευσης, της Ανάπτυξης και του Οικονομικού Εξορθολογισμού, σε συνδυασμό με θεμελιωδώς υγιείς και βιώσιμες λύσεις, καθώς και η αμφισβήτηση των συμβατικών λύσεων σε συστημικά κοινωνικά προβλήματα μπορούν να οδηγήσουν σε δημιουργικές λύσεις που φέρνουν σημαντικές αλλαγές στον κοινωνικό ιστό κάθε κοινωνίας. Το CSI συνεργάζεται στενά για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της αγοράς, της κοινωνίας, της οικονομίας και της εκπαίδευσης με κυβερνήσεις, τοπικούς διοικητικούς φορείς, μη κερδοσκοπικούς φορείς, εμπορικές οντότητες και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Εντοπίζουμε και αντιμετωπίζουμε τις συστημικές προκλήσεις μέσω έρευνας βασισμένης σε στοιχεία, διερεύνησης των παγκόσμιων, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών λύσεων, ανάπτυξης λύσεων λαμβάνοντας υπ’ όψιν το τοπικό οικοσύστημα, την πολιτιστική δυναμική, ικανοποιώντας τις ανάγκες των ενδιαφερομένων και υλοποιώντας τις λύσεις αυτές, καθώς είμαστε σε συνεχή επαγρύπνηση για να εξασφαλίσουμε συνεχή ροή ανατροφοδότησης και προσαρμογές.

StoryTellMe - Πορτογαλία

Το Storytellme ιδρύθηκε το 2014 ως αποτέλεσμα των κοινών προσπαθειών μιας ομάδας καινοτόμων και δημιουργικών έμπειρων επαγγελματιών στους τομείς του ψηφιακού αλφαβητισμού και της διαχείρισης εκπαιδευτικών έργων. Δραστηριοποιείται στον τομέα της εκπαίδευσης σε συνδυασμό με την ψυχαγωγία, μέσω της έκδοσης εξατομικευμένων βιβλίων. Το Storytellme διαθέτει ειδική τεχνογνωσία στην ανάπτυξη δημιουργικών ιδεών για πρωτοβουλίες και προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης, όπου εφαρμόζει τα καινοτόμα ψηφιακά προϊόντα, τα υλικά και τις προσεγγίσεις της σε διαφορετικές και ποικίλες ομάδες-στόχους. Μεταξύ άλλων, τα εργαλεία και οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την εν λόγω καινοτομία μάθησης και διαδικασιών ανήκουν στους τομείς της Σχεδιαστικής Σκέψης, της Αφήγησης και του Δημιουργικού Σχεδιασμού. Το Storytellme ειδικεύεται στα μέσα, τα βίντεο, τις εικονογραφήσεις και τα κομικς που χρησιμοποιούνται σε περιβάλλοντα μάθησης. Εργάζεται συγκεκριμένα στο Κοινωνικό Μάρκετινγκ (κοινωνικά δίκτυα και διαχείριση δικτύων), στις Πλατφόρμες Συμμετοχής (ψηφιακά εργαλεία για τη δημιουργία ελκυστικών εμπειριών σε online προκλήσεις) και στα Κινούμενα Γραφικά (διαδραστικές μορφές ή τυποποιημένο βίντεο). Το βασικό κοινό των δραστηριοτήτων του Storytellme είναι τόσο τα σχολεία όσο και οι επιχειρήσεις. Στις δραστηριότητές του έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό των εταίρων του, οργανισμών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που βρίσκονται σε όλη την Ευρώπη, με τους οποίους έχει συνεργαστεί με επιτυχία στο πλαίσιο πολλών διεθνών έργων.

CESIE - Ιταλία

Η CESIE έχει δεσμευτεί να προωθεί την πολιτιστική, κοινωνική, εκπαιδευτική και οικονομική ανάπτυξη σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η CESIE συμβάλλει στην ανάπτυξη και την εξέλιξη μέσω της ενεργού συμμετοχής των ανθρώπων, της κοινωνίας των πολιτών και των θεσμών, εκτιμώντας πάντα την ποικιλομορφία.Εμπνευσμένοι από το έργο και τη ζωή του Danilo Dolci, εστιάζουμε τις δράσεις μας στην έρευνα των κοινωνικών αναγκών και προκλήσεων και στη χρήση καινοτόμων μαθησιακών προσεγγίσεων. Με αυτόν τον τρόπο, η CESIE συνδέει ενεργά την έρευνα με τη δράση μέσω της χρήσης τυπικών και μη τυπικών προσεγγίσεων μάθησης.