Caută
Close this search box.

MATRIX

Proiectul MATRIX – STRATEGIC MAPPING OF YOUTH UNEMPLOYMENT (Cartografierea strategică a șomajului în rândul tinerilor) urmărește să abordeze problema șomajului în rândul tinerilor și să dezvolte abilități mai bune de angajare în cazul tinerilor din fiecare țară parteneră și din Uniunea Europeană în general. Proiectul intenționează să fie un efect combinat, cuprinzător și coerent, al cartografierii nevoilor pieței muncii, infuziei pentru consolidarea instituțiilor VET și actualizarea cunoștințelor formatorilor VET, respectiv al programului educațional de dezvoltare a competențelor de angajare și antreprenoriat pentru tinerii care își caută un loc de muncă.

Despre proiect

Bine ați venit pe site-ul proiectului MATRIX – STRATEGIC MAPPING OF YOUTH UNEMPLOYMENT, care are drept scop crearea unui set cuprinzător, coerent și coordonat de acțiuni pentru:
Elaborarea și punerea în aplicare a unei strategii coerente și a unei foi de parcurs pentru abordarea șomajului în rândul tinerilor; identificarea nevoilor de talente pentru sectoare specifice și furnizarea unui pachet de formare precis pentru școlile VET.
Promovarea îmbunătățirii calității și atractivității VET, cu un accent specific pe oportunitățile de angajare și ocuparea forței de muncă. 
Furnizarea unui program cuprinzător de dezvoltare a competențelor în mai multe domenii, care va permite tinerilor să exploreze, să se formeze și să se recalifice pentru un loc de muncă și pentru activități independente.
Dotarea tinerilor noștri cu cunoștințele și competențele adecvate pentru a fi competitivi nu numai în interiorul, ci și în afara țării.

Grupurile țintă

PROFESORI ȘI FORMATORI:
Consilieri, tutori în orientarea în carieră și dezvoltarea angajabilității, profesori VET, experți în angajare.
CURSANȚI:
Tineri și șomeri sau persoane care au urmat un curs de formare profesională.