Caută
Close this search box.

Parteneri

Proiectul MATRIX este dezvoltat în prezent de o echipă de 7 organizații partenere din întreaga Europă.

Brainymotion AG – Germania

brainymotion le oferă oamenilor din întreaga Europă posibilitatea de a reuși prin formare și învățare pe tot parcursul vieții. În societatea post-COVID, în care schimbul de informații și comunicarea s-au mutat în continuare către platformele și mediile digitale, noi susținem incluziunea digitală și competența digitală. Credem cu tărie că o alfabetizare digitală nediscriminatorie este factorul cheie pentru a obține oportunități egale și de creștere în mod colectiv și durabil pentru societățile noastre. brainymotion se consideră un furnizor de programe de formare practice și inovatoare pentru dobândirea de calificări complete sau parțiale în ceea ce privește educația formală și informală a adulților și VET.

 

KMOP - Centrul pentru educație și inovare - Grecia

KMOP, fondată în 1977, este una dintre cele mai vechi organizații ale societății civile din Grecia, cu o vastă experiență în sprijinirea oamenilor prin furnizarea de servicii sociale directe și prin implementarea de inițiative sociale. În ultimii ani, organizația și-a stabilit o prezență internațională, fiind activă în prezent în 7 țări. Organizația are misiunea de a avea un impact pozitiv în societate prin intervenții inovatoare și conceperea de politici sociale eficiente.

Fundação de Ensino Profissional da Praia da Vitória - Portugalia

Escola Profissional da Praia da Vitória este o instituție fără scop lucrativ, care desfășoară activități de învățământ privat în interes public și este deținută de Fundação de Ensino Profissional da Praia da Vitória. În calitate de instituție de formare profesională acreditată, EPPV urmărește să contribuie la formarea integrală a tinerilor profesioniști, viitorii profesioniști locali și regionali. EPPV oferă formare pentru diferite niveluri, de la cursuri de nivel 4 (echivalentul clasei a 12-a), formare prin seturi de UFCD-uri și cursuri pentru adulți în cadrul programului de formare Reativar (echivalentul clasei a 9-a sau a 12-a). În ceea ce privește domeniile de formare, acestea sunt, de asemenea, foarte variate, incluzând cursuri în domeniile hotelier și restaurant, electricitate și energie, electronică și automatizări, informatică, audiovizual și producție media, producție agricolă și animală și îngrijire a copiilor. Cursanții cursurilor de nivel 4 au vârste cuprinse între 15 și 20 de ani. În ceea ce privește adulții, vârstele variază și între 23 și 45 de ani. În prezent, școala noastră are 196 de elevi, 25 de angajați și 25 de profesori.

Fundatia pentru Promovarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii Brasov - România

Fundația pentru Promovarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii – FPIMM Brașov este o persoană juridică de drept privat, apolitică, ONG, înființată în anul 1995 cu contribuția Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), a Agenției Române de Dezvoltare și a Asociației Managerilor de Întreprinderi Mici și Mijlocii. Misiunea noastră este promovarea și susținerea IMM-urilor din Brașov și din alte județe prin furnizarea de servicii de consultanță de calitate în afaceri și formare profesională, precum și sprijinirea autorităților locale în vederea implementării și susținerii programelor de dezvoltare socio-economică locală.

CSI CENTER FOR SOCIAL INNOVATION LTD - Cipru

Centrul pentru Inovare Socială (CSI) este o organizație de cercetare și dezvoltare care se concentrează pe promovarea inovării sociale care poate aduce o schimbare pozitivă în contexte locale, naționale, regionale și globale. Convingerea CSI este că cei patru piloni referitori la interacțiunea socială, educație, dezvoltare și raționalizare economică, împreună cu soluții fundamental solide și durabile, precum și perturbările soluțiilor de eficientizare la problemele sociale sistemice, pot duce la soluții creative care au un impact semnificativ asupra țesutului social al fiecărei societăți. CSI lucrează îndeaproape pentru a aborda provocările pieței, sociale, economice și educaționale cu guvernele, agențiile administrative locale, agențiile non-profit, entitățile comerciale și instituțiile de învățământ. Identificăm și abordăm provocările sistemice prin cercetare bazată pe dovezi, investigarea de ultimă oră a soluțiilor globale, naționale, regionale și locale, dezvoltarea de soluții luând în considerare ecosistemul local, dinamica culturală, satisfacerea nevoilor părților interesate și implementarea acestor soluții, în timp ce menținem o vigilență constantă pentru a asigura o buclă de feedback și ajustări continue.

StoryTellMe - Portugalia

Storytellme a fost înființată în 2014, ca rezultat al eforturilor comune ale unui grup de profesioniști inovatori și creativi, cu experiență în domeniul alfabetizării digitale și al managementului proiectelor educaționale. Activează în domeniul alfabetizării combinate cu divertismentul, prin publicarea de cărți personalizate. Storytellme are o expertiză specifică în dezvoltarea de concepte creative pentru inițiative și proiecte de educație non-formală, în cadrul cărora aplică produsele, materialele și abordările sale digitale inovatoare în cadrul unor grupuri țintă diverse. Printre altele, instrumentele și metodologiile utilizate pentru această învățare și inovare a proceselor sunt din domeniile Design Thinking, Storytelling și Creative Design. Storytellme este expert în soluții media, video, ilustrații și benzi desenate utilizate în mediile de învățare. Activează în mod special în Social Marketing (rețele sociale și managementul rețelelor), Platforme de implicare (instrumente digitale pentru a crea experiențe captivante în cadrul provocărilor online) și Grafică Animată (formate interactive sau video standard). Publicul principal al activităților Storytellme este reprezentat atât de școli, cât și de întreprinderi. În cadrul activităților sale, a câștigat încrederea și respectul partenerilor săi, organizații din sectorul public și privat răspândite în întreaga Europă, cu care a cooperat cu succes în cadrul mai multor proiecte internaționale.

CESIE - Italia

CESIE se angajează să promoveze dezvoltarea culturală, socială, educațională și economică la nivel local, național, european și internațional. CESIE contribuie la creștere și dezvoltare prin participarea activă a oamenilor, a societății civile și a instituțiilor, valorificând permanent diversitatea. Inspirați de munca și viața lui Danilo Dolci, ne concentrăm acțiunile pe cercetarea nevoilor și provocărilor sociale și pe utilizarea unor abordări inovatoare de învățare.